A nyolcadik utas a babám! Pályázati felhívás a 8. LIFT Fesztiválra

A pályaművek témái

Az idei LIFT szlogenje: „A nyolcadik utas a babám!”. Az alkotói pályázatra ezért a korai sci-fi filmre asszociálva olyan pályaműveket várunk, amelyek a sci-fi, fantasy, thriller, utópiák világában mozognak, emellett erősen megjelenik bennük a nőiség, női szerepek, női szexualitás témája.

Pályázati kategóriák

Pályázni bármilyen művészeti alkotással lehet – pl.: irodalmi szöveg, rap, rajz, fotó, kisfilm, plakát grafikai terve, graffiti terv stb.

Pályamunkák beadásának feltétele

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, visszafizetni. A pályázó a pályamű beküldésével jelzi, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.

Egy pályázó több, de legfeljebb 3 pályamunkával, vagy 1 db, legfeljebb 5, egymáshoz szervesen kapcsolódó elemből álló sorozattal nevezhet. Ez esetben a sorozat elemeit a zsűri együttesen értékeli.

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formátumban, határidőre való beérkezése.

A pályázat formai kritériumai

Vizuális alkotások esetén:

A képeket (vagy – pl. festmény, grafika esetén annak fotóját, másolatát) digitálisan, legalább 500dpi felbontásban, JPG formátumban várjuk.

Kisfilmek esetén:

Kisfilmek készülhetnek bármely, mozgókép rögzítésére alkalmas eszközzel. A beadott kisfilm hossza maximum 3 perc, formátuma: AVI, kiterjesztésben, 720x576 vagy 1024x768 pixel méret.

Hanganyagok esetén:

Mp3 fájlokat várunk, a lejátszási idő nem haladhatja meg a 3 percet.

Írásos alkotások esetén:

Word dokumentumot várunk, egy-egy írásmű terjedelme nem haladhatja meg a 8000 leütést, egy dokumentum egy írásművet vagy egy sorozat darabjait tartalmazhatja. A külön írások külön fájlba kerüljenek!

A fájl neve minden esetben a következő formátumú: alkotó neve_mű címe.kiterjesztés.

Alkotói névként valódi vagy művésznév is megadható.


A pályázat beadásának módja:

Pályázatokat kizárólag e-mailben, a labrisz@labrisz.hu címen fogadunk, a tárgy megjelölése legyen: LIFT – pályamunka.

Kapcsolattartás:

Apályázókkal a kapcsolatot a pályamunka beküldésekor a feladóként megadott e-mail címen keresztül tartjuk.


A pályázat benyújtásának határideje:

2013. szeptember 10. 24 óra.

Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.


Kik pályázhatnak?

Érvényesen pályázhat minden alkotó kedvű, a téma iránt elhivatottságot érző nő vagy transz nő vagy nőcsoport, kortól függetlenül.

A 14 év alatti személyek törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.

Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.


Nevezési díj: NINCS


A nyertesek jutalma:

A beérkezett pályaművek közül a zsűri által legjobbaknak ítélt munkák szerepelnek a VIII. LIFT kiállításán illetve workshopjain.

A legjobbnak ítélt 3 munka egyenként 10-15 ezer forint értékű tárgyjutalomban részesül.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nevezők számának és a pályamunkák minőségének függvényében több, kisebb értékű vagy kevesebb, nagyobb értékű tárgyjutalmat osszon.


Határidők, fontos dátumok:

Pályázat kiírása: 2013. július 15.

Beadási határidő: 2013. szeptember 10. 24 óra

A pályázat eredményének meghirdetése: 2013. október 10-ig

A díjak átadása: 2013. október 12.


Értékelés – zsűrizés

A pályamunkákat a Labrisz Leszbikus Egyesület tagjai és szakmai partnerei köréből választott zsűri bírálja el. A zsűritagok névsorát a www.labrisz.hu honlapján tesszük közé, 2013. október 1-jét követően. A zsűri fenntartja a jogot, hogy az egyes helyezésekben nem hirdet nyertest.


Szerzői és felhasználói jogok

A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:

A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből rendezendő kiállítás népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett. (Kivéve, ha a pályázó neve mellőzését kéri.)

A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a mű nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében.

A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyvalakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. Mivel ez a projekt nonprofit jellege folytán a kiírónak főszabály szerint nem hoz bevételt, a pályázó a díjazásról lemond.

A pályázatra benevezett pályaművek további, harmadik fél általi, nonprofit jellegű felhasználása a pályázó értesítése, beleegyezése mellett történhet. A pályaművek kiíró vagy harmadik fél általi, nem nonprofit felhasználásáról a pályázó és a pályázat kiírója külön megállapodást köthetnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között megosztják.

A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat, papíralapú pályázati anyagokat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal. Kivételt képez ez alól a pályázat kiírója által ilyen formában kért anyag.

További információ a labrisz@labrisz.hu e-mail címen, „LIFT-pályázat, infókérés” tárgymegjelöléssel kérhető.

 

Budapest, 2013. július 15.

Labrisz Egyesület


Adományozás

Programnaptár

Naptár


Legfrissebb témák


altszoveg