A KEHI AZ ÖNKÉNTESEK SZERZŐDÉSEIT KÉRTE...

...abban az e-mailben, amelyet szeptember 4-én, 15:12-kor adatszolgáltatás tárggyal küldött Egyesületünknek.

Az Egyesület a megadott határidőben, szeptember 8-án válaszolt a hivatal megkeresésére. Válaszunkat, a hivatal e-mailjével együtt a csatolmányban elolvashatják.

 

 

Válaszunk lényege:

„Az egyesület tagságával és önkénteseivel kapcsolatban továbbra sem áll módunkban személyes adatokat kiszolgáltatni. Ez ügyben ügyvédekkel konzultáltunk, akik megerősítették azt a véleményünket, hogy személyes adatok nyilvánosságának vagy átadásának kérése itt sem nem indokolt, sem nem arányos. A Hivatal által végzett hatósági ellenőrzésre alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt. Ennek 1. §-a szerint: ”(1) A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja.

(2) A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos - ideértve gazdasági - érdekét szem előtt tartva jár el.

(3) A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza.” 

   
Csatolmány Méret
kehi_4.pdf 82.07 KB
kehi_valasz4.pdf 477.89 KB

 


Adományozás

Programnaptár

altszoveg