Befogadó Terek diákoknak:
 
2024. április 19-ig bezárólag ingyenes részvételi lehetőséget biztosítunk diákcsoportok részére az Amnesty International és a Labrisz Egyesület közös Befogadó Terek programja keretében, melynek célja, hogy minél több olyan iskola legyen Magyarországon, ahol az LMBTQI diákok biztonságban érzik magukat, önmaguk lehetnek és kibontakoztathatják képességeiket, mert a társaikkal egyenlő bánásmódot élveznek.
 
A 13-19 éves korú diákok részére indított foglalkozások alkalmával bevonjuk a fiatalokat, megismertetjük velük a szexuális és nemi kisebbségek elleni diszkrimináció formáit. 
 
Célunk, hogy a diákok képesek legyenek felismerni az LMBTQI emberek hátrányos megkülönböztetését, és tenni ez ellen, valamint az elsajátított technikák segítségével olyan alulról jövő kezdeményezéseket, akciókat szervezzenek, amelyek csökkentik az LMBTQI diáktársak zaklatását. 
 
Életkor: 13-19 év
Csoportlétszám: 6-36 fő
Foglalkozás időtartama: 90 perc
 
Jelentkezés (folyamatosan):
A diákcsoportok képviselőinek (18. év felettiek) jelentkezését a lakatosniki@labrisz.hu email címen várjuk.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Általános tudnivalók a Befogadó Terek programról:
 
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2019-es kutatása szerint az LMBTQI emberek magas fokú diszkriminációval szembesülnek az iskolai és a munkahelyi környezetben egyaránt. A felmérésben résztvevők 60%-a tapasztalt zaklatást sértő vagy fenyegető szituációk formájában a kutatást megelőző öt évben. Az EU-ban a 15-17 éves korosztály több zaklatást szenvedett el, mint az idősebb korosztály, és a diák-korú válaszadók mindössze 13%-a érezte úgy, hogy iskolájában pozitívan foglalkoznak az LMBTQI-problémákkal. 
 
A magyarországi adatok különösen aggasztóak, a munkakeresők 14%-a szembesült hátrányos megkülönböztetéssel 2018-ban. Ez a szám magasabb, mint a többi visegrádi országé, és 40%-kal magasabb az uniós átlagnál. A magyarországi munkavállalók ugyancsak uniós átlag feletti arányban (24%) érezték úgy, hogy hátrányos megkülönböztetésnek vannak kitéve. A válaszadók 95%-a úgy vélte, hogy a magyar kormány nem küzd hatékonyan az LMBTQI-emberekkel szembeni előítéletek és intolerancia ellen.Ez az érték megmutatja, hogy az EU-n belül ők az egyik olyan csoport, akik a legkevésbé bíznak saját kormányuk érdekvédelmi tevékenységének hatékonyságában.
 
A fenti kutatási eredmények ismeretében a hazai LMBTQI közösség legismertebb érdekvédelmi szervezeteivel, a Háttér Társasággal, a Labrisz Leszbikus Egyesülettel és a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvánnyal együttműködve kétéves projektet indítottunk el. A projekt elsődleges célja, hogy csökkentse az LMBTQI emberek elleni zaklatásokat, a hozzájuk való negatív vagy ellenséges hozzáállást, és a diszkriminációt a magyarországi iskolákban és munkahelyeken. További célunk, hogy felhívjuk az emberek figyelmét az LMBTQI közösség helyzetére és mindennapi tapasztalataira, a szexuális és nemi kisebbségek diszkriminációjára, s ezáltal növekvő társadalmi tudatosságot és elfogadóbb attitűdöt érjünk el.
 
A kitűzött célok elérése érdekében 2022 februárja és 2024 áprilisa között
 
  • helyzetértékelő kutatásokat végzünk az LMBTQI fiatalok iskolai és az LMBTQI munkavállalók munkahelyi tapasztalatairól, a propagandatörvénynek az iskolai és munkahelyi tolerancia-programokra gyakorolt hatásairól; 
  • tanároknak szóló módszertani segédanyagokat és iskoláknak szánt útmutatót dolgozunk ki az LMBTQI diákok elleni zaklatásról; 
  • tanároknak nyújtunk képzéseket a befogadó iskolai környezet kialakítása érdekében;
  • önkéntes képzőink iskolai és munkahelyi befogadást elősegítő foglalkozásokat, workshopokat tartanak; 
  • diákoknak és munkavállalóknak szóló e-learning tananyagokat fejlesztünk és teszünk széles körben elérhetővé; 
  • zárókonferencián értékeljük a kétéves projekt eredményeit, tapasztalatait. 
 
A befogadó iskolai terek kialakítása érdekében bevonjuk a diákokat, megismertetjük velük a szexuális és nemi kisebbségek elleni diszkrimináció formáit. A tanulók képesek lesznek felismerni az LMBTQI emberek hátrányos megkülönböztetését, és tenni ez ellen. Célunk, hogy a diákok – a projekt-workshopok és iskolai tevékenységek során elsajátított technikák segítségével – olyan alulról jövő kezdeményezéseket, akciókat szervezzenek, amelyek csökkentik az LMBTQI diáktársak zaklatását. 
 
A tanárok és a fiatalokkal dolgozó iskolai szakemberek (pl. szociális munkások, iskolapszichológusok) számára módszertani képzéseket tartunk, segédanyagot állítunk össze és e-learning kurzust fejlesztünk, hogy alaposabban megismerjék és megértsék a szexuális és nemi kisebbségek elleni  diszkrimináció gyökereit, fajtáit és azt, hogy mit lehet tenni ellene egyéni és szervezeti szinten. 
 
A befogadó munkahelyi terek kialakítása érdekében – képzések és tananyagok biztosítása révén – egyrészt a munkáltatókat támogatjuk abban, hogy érdemi lépéseket tegyenek az LMBTQI munkatársaikkal szembeni diszkrimináció csökkentésére, másrészt a munkavállalókat vértezzük fel a munkahelyi zaklatás és diszkrimináció leküzdéséhez szükséges tudással és eszköztárral, hogy ki tudjanak állni magukért és munkatársaikért. Célunk, hogy a munkáltatók és a munkavállalók közösen olyan irányelveket fogadjanak el, melyek elfogadóbb munkahelyi légkört teremtenek. 
 
A munkahelyi képzéseket megelőző scoping workshopok ősz elején is zajlanak, ezekre folyamatosan várjuk a jelentkezést a fenyvesi.maya@amnesty.hu e-mail címen.
 
A "Befogadó terek létrehozása emberi jogi és alternatív oktatási módszerekkel" (Creating Inclusive Spaces through Human Rights Education and Alternative Learning Journeys) c. projektet az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) programja 177.202,59 euróval támogatja, amelyből a Labrisz Egyesületre 32.354 euró támogatás jut. 
 
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg. A kiadvány tartalma a projektpartnerek álláspontját és véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül egyezik az Európai Unióéval vagy az Európai Bizottságéval. Sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó szerv nem vonható érte felelősségre. 
 
 
           
 

Adományozás

Támogasd Magyarország első leszbikus szervezetét!

Önkéntesség

Ha azonosulni tudsz céljainkkal és tetszenek a tevékenységeink, kapcsolódj be az egyesület munkájába, hogy alakíthasd a dolgokat, és benne légy abban, ami csak leszbikusokkal történhet! Tovább...

Labrisz-könyvek

Levelezőlista

altszoveg