A Labrisz Farsang házirendje

1.    A Labrisz Farsang megnevezése: Farsang.


2.    A Farsang területére karszalag vásárlása ellenében lehet bejönni. A karszalag másra át nem ruházható.


3.    A Farsang látogatói a belépéssel automatikusan elfogadják a Farsang Házirendjét és magukra nézve kötelezőnek tartják.


4.    A Farsang területén a látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. Tilos a gyűlöletkeltő viselkedés. A Farsang rendezői fenntartják a jogot arra, hogy megtagadják a belépést olyan személyektől, akik megítélésük szerint a fentiekben felsorolt viselkedést kívánnak folytatni. A Látogatók belépésükkel elfogadják, hogy a Farsang rendezői fenntartják a jogot arra is, hogy a fesztivál területén a közösségi élet társas szabályainak nem megfelelően viselkedőket, agresszívan vagy gyűlöletkeltő módon megnyilvánulókat felszólítsák a rendezvény helyszínének elhagyására, és amennyiben ez nem történik meg, a Rendezők és az önkéntesek vagy a rendezők által felkért biztonsági szolgálat emberei a nem megfelelően viselkedő látogatókat a rendezvény helyszínéről kivezessék. A Farsangon a szervezett eseménnyel össze nem függő bármilyen demonstráció vagy propagandaanyag használata tilos.


5.    A Farsang rendezvénye csak nők számára nyitott.


6.    A Farsang egész területén tilos a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányozni a Farsang épületének bejáratától számított minimum 5 méterre lehet.


7.    Ittas vagy tudatmódosító szer hatása alatt álló egyének a Farsangot nem látogathatják.


8.    A Farsang területére balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, valamint szúró, vágó, robbanásveszélyes, illetve pirotechnikai anyagokat valamint veszélyes vegyi anyagokat és bármilyen lőfegyvert  behozni szigorúan tilos.


9.    A Farsang helyszínén található eszközök, tárgyak védelme minden látogató kötelessége. A Fesztivál helyszínén található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.


10.    A Farsang területére behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért a Farsang rendezői felelősséget nem vállalnak.


11.    A Farsang rendezői fenntartják a jogot arra, hogy a Házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonják.


12.    A Farsang kezdésekor a megjelentekkel való egyeztetés értelmében a program rendezőinek jogában áll felvételeket készíteni, és azokat a Labrisz Egyesület adatvédelmi szabályzata szerint (link) megőrizni.


Adományozás

Programnaptár

altszoveg