A Labrisz Leszbikus Egyesület állásfoglalása a módosított Gyermekvédelmi Törvény és az Egyesület képzési programjai kompatibilitásáról

A Labrisz Leszbikus Egyesület oktatási/nevelési programjai mindenkor megfelelnek a Magyarország által 1991-ben ratifikált ENSZ Gyermekjogi Egyezményének, amelynek értelmében országunk elköteleződött amellett, hogy minden gyermek/fiatal biztonságos, támogató környezetben nőhessen fel, és hogy az állam biztosítja azokat a feltételeket, amelyek az egészséges testi-lelki-szellemi fejlődésükhöz, önmaguk teljes kibontakoztatásához szükségesek. Programjaink olyan alapvető gyermekjogokat érintenek, mint például:
Minden gyermeknek szüksége van védelemre, hogy ne érje őt erőszak, tehát zéró tolerancia az erőszak, iskolai zaklatás, bullying minden formájával szemben. 
Alapvető joga minden gyermeknek továbbá, hogy ne legyen veszélyben, azaz védelem az embertelen és megalázó bánásmóddal szemben. 
Összefoglalva, ez számunkra azt jelenti: Ne érje megkülönböztetés, hátrány a gyermekeket semmilyen téren.
A másik, számunkra különösen fontos pontja az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének az, hogy minden gyermeknek szüksége és joga van a részvételre az őt érintő ügyekben, vagyis arra, hogy a véleményét figyelembe vegyék, és az őt érintő kérdésekben megfelelő, hiteles információhoz jusson, valamint tiszteljék a magánéletét.
 
Iskolai programjaink összhangban vannak a Gyermekvédelmi Törvénnyel is, hiszen nem népszerűsítik a homoszexualitást és a nemváltást, valamint nem tartalmaznak pornográf, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló elemet. A Gyermekvédelmi Törvény a homoszexualitás és a nemváltás megjelenítését nem tiltja. 
A „népszerűsítés” megfoghatatlan magatartás ebben a kontextusban – és erre a Velencei Bizottság is rávilágított –, ugyanis sérti a legalitás elvét és ezzel végső soron a jogállamiságot, ha nem kiszámítható és előrelátható egy törvényi szabály tartalma és alkalmazása. A kormány ezidáig nem definiálta a „népszerűsítés” fogalmát, így értelmezési támpontot nem kaptak a törvényhez az iskolai programokat működtető civil szervezetek.
 
Az iskolai foglalkozásaink célja objektív és tudományosan nem vitatható információk átadása, ezek nem tiltott magatartások; abszurd azt feltételezni, hogy a foglalkozásoknak célja lenne a gyermekek szexuális irányultságának vagy nemi identitásának megváltoztatása. 
 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága is fontosnak tartja, hogy legyen kiegyensúlyozott társadalmi diskurzus a szexuális és nemi kisebbségek jogairól. Tudományosan nem igazolható, hogy a homoszexualitás vagy a transz identitások puszta említése vagy a témáról való beszélgetés negatívan befolyásolja a gyermekeket, vagy bármilyen hatással van a szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk alakulására.
 
Mindemellett ezek a programok nemcsak az érintett gyermekek védelme miatt fontosak, hanem a szexuális irányultság és nemi identitás szempontjából a többséghez tartozóknak is, akik így megismerhetik a világ reális sokszínűségét, és ezáltal empatikusabbá, elfogadóbbá válhatnak.
 
A gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozásokon csak olyanok vesznek részt, akiknek van szülői beleegyezése, vagyis a kormány elképzeléseinek megfelelően járunk el: visszaadjuk a döntést erről a szülőknek. 
 
A pedagógusok számára kínált képzések esetében ilyen fenntartás egyáltalán nem merül fel, hiszen minden felnőttnek joga van megválasztani, hogy milyen szakmai továbbképzéseken vesz részt, a törvény erre vonatkozóan semmilyen korlátozást nem tartalmaz. Miután képzéseink nem a homoszexualitás és nemváltás „népszerűsítését” szolgálják, ezért a képzéseinken részt vevő pedagógusok és más iskolai szakemberek sem a „népszerűsítéshez” kapnak tőlünk módszertani segítséget. 
 
Ahogy eddig is, a továbbiakban is a fenti alapelveinket szeretnénk következetesen képviselni és közvetíteni minden szinten: kiadványainkban, képzéseinken, workshopjainkon, valamint kulturális rendezvényeinken.
Számunkra a legfőbb érték és cél a gyűlöletmentes, szolidáris és együttműködő társadalom.

altszoveg