Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A www.labrisz.hu és a www.melegsegesmegismeres.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatkezelő neve:

Név: Labrisz Leszbikus Egyesület 

Az adatkezelő címe: 1138 Budapest, Tomori köz 19. I. em. 3.

Elérhetőség: labrisz@labrisz.hu

Adószáma: 18169012-2-41

Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0008682

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-100486/2016.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembe vételével készült:

1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Értelmező rendelkezések

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Egyéb más értelmező rendelkezés a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvényi rendeletben olvasható.

 

Az adatkezelés alapjai

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

A szervezet neve: Labrisz Leszbikus Egyesület

Székhelye: 1138 Budapest, Tomori köz 19. I. em. 3.

Adószáma: 18169012-2-41

Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0008682

Elérhetőség: labrisz@labrisz.hu

A kezelt adatok köre, adatkezelés célja:

Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok:

A Labrisz honlapján keresztül a hírlevélre való feliratkozás során, tárolásra kerül az érintett által megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy kiküldjük neki a hírlevelet. Az általa megadott e-mail címre egy automatikus üzenetet küldünk, melyben kérjük, hogy a levélben megadott linkre kattintva, önkéntes hozzájárulásával erősítse meg a hírlevelünkre való regisztrációját. A megadott személyes adatok valódiságáért az érintett felel. Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlap hírlevelére való feliratkozóknak általában havonta, de hetente legfeljebb két alkalommal újdonságokat, híreket és adománygyűjtéssel kapcsolatos kampányhírlevelet kézbesít(het). A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. Az adatok ilyen célú felhasználását az érintett – leiratkozással – megtilthatja. Amennyiben nem tart igényt a hírlevélre, az érintett törölheti magát a hírlevélküldő adatbázisból a kiküldött hírlevelek végén található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. Természetesen az érintett kérése esetén is töröljük az érintettet a hírlevél adatbázisból, mely kérést az info@labrisz.hu email címen jelenthetik be.

Hírlevélre feliratkozás egyéb formái:

Ha az egyesület iránt érdeklődő, nem a honlapon keresztül iratkozik fel hírlevelünkre, hanem találkozik velünk a rendezvényeinken vagy olyan más rendezvényen ahol egyesületünk is bemutatkozik, és ott feliratkozik a hírlevelünkre, akkor a feliratkozás során, önkéntes hozzájárulásával adja meg nekünk a nevét és e-mail címét. Ebben az esetben az adatfeldolgozó felviszi adatait a hírlevél adatbázisába, majd biztonsági okokból egy levelet küldünk, melyben kérjük, a levélben megadott linkre kattintva, önkéntes hozzájárulásával erősítse meg a hírlevelünkre való regisztrációját. Amennyiben nem tart igényt a hírlevélre, az érintett törölheti magát a hírlevélküldő adatbázisból a kiküldött hírlevél végén található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. Természetesen az érintett kérése esetén is töröljük az érintettet a hírlevél adatbázisból, mely kérést az info@labrisz.hu email címen jelenthetik be. A megadott személyes adatok valódiságáért az érintett felel.

Az adatkezelő a különböző rendezvényein történt regisztráció vagy honlapon történt hírlevél feliratkozás során az érintettek által megadott e-mail címekre csak az érintett által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket vagy az érintett hozzájárulásával küldött hírleveleket küld.

Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben személyes adatait töröljük nyilvántartásunkból.

Weboldal bejelentkezés nélküli használata:

A honlap használata során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — az érintett számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a napló fájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az így rögzített adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, annak technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai információk gyűjtésére használjuk fel.

Labrisz Egyesület – Fórum:

A Fórumra való feliratkozáskor tárolásra kerül az érintett által megadott név, e-mail cím és IP-cím azzal a céllal, hogy a honlaphoz tartozó fórumot, a Fórum Szabályzatát betartva használja. A szabályzat be nem tartása esetén fenntartjuk a jogot a regisztrált érintett törlésére. Kérés esetén is töröljük az érintettet a Fórum adatbázisból, mely kérést az info@labrisz.hu email címen jelenthetik be.

Labrisz Egyesület – Levelezőlista:

A Labrisz Leszbikus Egyesület külső levelező listát működtet „labriszinfo” néven. A lista oldala ezen a címen (http://groups.google.com/group/labriszinfo) érhető el. Ezen az oldalon lehet feliratkozni (név, e-mail cím). Az érintett törölheti listatagságát, módosíthatja beállításait és érheti el a lista archívumát (ez csak listatagok számára elérhető). A Listára feliratkozó, köteles betartani a levelezőlista szabályzatát. A szabályzat be nem tartása esetén fenntartjuk a jogot a regisztrált érintett törlésére. Kérés esetén is töröljük az érintettet a Levelezőlista adatbázisból, mely kérést az info@labrisz.hu email címen jelenthetik be, de saját maga is le tud iratkozni, a levelezőlista alján található

labriszinfo+unsubscribe@googlegroups.com címre kattintva.

Linkek

Oldalaink más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.

Google Analitika:

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a mi oldalaink is használnak cookie-kat (sütiket), melyek segítségével weboldalunkon a Google Analytics programhoz történő felhasználói adatokat statisztikai célra használjuk. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Labrisz Egyesület információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik a lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, amíg a látogató nem törli őket. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett által önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő addig jogosult kezelni, amíg az Adatkezelő által biztosított adattörlési lehetőséggel az érintett nem él. (Az érintett, önkéntes döntése alapján, haladéktalanul, de legfeljebb a törlési igényének beérkezésétől számított egy hónapon belül az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben az érintett jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az Adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A személyes adatok törlése:

Az érintett saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@labrisz.hu címre kell eljuttatni. Az adatkezelő haladéktalanul de legfeljebb a törlési igény beérkezésétől számított egy hónapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Adatvédelmi technikai megoldás

A cookie-k használatát az érintett a saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban érhetőek el.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy 

Adattovábbítás:

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető közleményben -, hogy látogatói is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.

Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását, vagy törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő info@labrisz.hu elérhetőségén.

Az érintett kérelmére tájékoztatást adunk az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza

az érintett személyes adatok körét,

az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint

az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az új szabályok értelmében személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé, melyet indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott – megtesszük a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatbiztonsági incidensek bejelentésének kötelezettsége indokolt és nem jelent aránytalan terhet az adatkezelőkre nézve.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adunk tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott - esetekben tagadhatja meg.

Ez esetben az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulásról.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost - az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Kelt: 2018.05.19.

 

Adományozás

Támogasd Magyarország első leszbikus szervezetét!

Önkéntesség

Ha azonosulni tudsz céljainkkal és tetszenek a tevékenységeink, kapcsolódj be az egyesület munkájába, hogy alakíthasd a dolgokat, és benne légy abban, ami csak leszbikusokkal történhet! Tovább...

Labrisz-könyvek

Levelezőlista

Labrisz hírlevél

Név:  
E-mail cím:  
altszoveg